Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Hantering av kundinformation
Du kan besöka vår websajt utan att uppge någon personlig information. Vi noterar bara data som ej är personligt relaterad såsom IP-adress, refererande sida etc. i statistiksyfte. Denna information används endast för att förbättra vårt utbud och vi kan inte koppla denna information direkt till dig. Personlig data lagras endast efter det att du frivilligt lämnat dina uppgifter vid kundregistrering. Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Malmbron Boknings AB lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Detta innebär att Malmbron Boknings AB kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter. Informationen lagras bara så länge som den måste enligt gällande lagar om inte du har godkänt fortsatt användning av informationen.

Personlig information
All överföring av personlig information sker via säkra dataförbindelser. Din personliga information lämnas inte till andra. Information lämnas aldrig ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

Datasäkerhet
Vi skyddar vår webbsajt och andra system med hjälp av tekniska system mot förlust, skada, åtkomst, ändringar eller spridning av din data av icke auktoriserade personer. Åtkomst till ditt kundkonto är bara möjligt genom användandet av ditt personliga lösenord. Vi ber dig hantera din inloggningsinformation med stor försiktighet och vidare att alltid stänga webbsidan när du är färdig med kommunikationen med oss – särskilt om du delar eller använder datorn tillsammans med andra.

Cookies
Vi använder oss av egna samt även tredjepartscookies för statistiska ändamål och för att underlätta hanteringen av själva köpprocessen på websiten. Användningen av ”cookies” är ett allmänt etablerat sätt att förbättra användarvänligheten på internet. Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Rätt att fråga om information
Du har full rätt att, utan kostnad, få all information om den personliga data vi lagrar som berör dig. Du har också rätt att begära ändringar i, blockera eller stryka denna data.

Vem kan du kontakta?
Om du har frågor kring inhämtandet, hanteringen eller användningen av din personliga information eller om du vill veta mer om, göra ändringar i, blockera eller stryka personlig information kan du kontakta hugo@malmbron.se